Ayak Detoksu

Modern yaşamın, hayatımıza çok büyük kolaylıklar imkanlar sağladığı aşikâr, fakat beraberinde getirdiği olumsuz etkileri de göz ardı etmek mümkün değil. Hareketsiz yaşam, hormon ve katkı maddesi yüksek gıdaların tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, çevre kirliliği, kişisel bakım ve temizlik için kullanılan ürünlerin fazlaca kimyasal içermesi, yoğun stres gibi pek çok neden sebebiyle vücudumuzda toksinler (zararlı maddeler) birikmekte ve rahatsızlıklara davetiye çıkarmakta, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu toksinler eklem ağrıları, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, stres, zihinsel yorgunluk, depresyon, halsizlik, kas yorgunluğu, erken yaşlanma vb. gibi çağımızın rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.
Bu rahatsızlıkların temelinde yatan sebebi ünlü fizik uzmanı Prof. Dr. Jacques Breton şöyle açıklamıştı; Negatif iyonların yeterli miktarda şehir ortamında bulunmaması. Buna karşılık havada fazlaca bulunan pozitif iyonların, olumsuz etkilerinin tüm dertlerin temelini oluşturuyor olması.

Detoks Nedir ?

Detoks, çeşitli etkenlerle (yoğun stres, uyku düzeni bozukluğu, kimyasallara maruz kalmak, sağlıksız gıdaların tüketimi, sigara ve alkol kullanımı, çevre kirliliği, yetersiz ve dengesiz beslenmek, hareketsiz yaşam vs.) vücutta biriken toksinlerden vücudun arındırılması işlemidir. 2003 yılında Amerikalı bilim adamı Peter Agre ve Roderick MacKinnon, hücre çeperi yoluyla su ve iyon (tuz) nakline olanak sağlayan ilgili buluşlarıyla Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir. Bu yöntem detoksun temellerini oluşturmaktadır. İyonizasyon yöntemi ile vücuttaki toksinler, ağır metaller atılmaktadır..

Ağır Metaller

Ağır metaller, yeryüzünde doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Çinko, bakır, demir, alüminyum, selenyum vs. gibi ağır metaller, insan vücudunun metabolizmasını sürdürmek için elzemdirler. Bununla birlikte fazla oranda bulunması toksik etki gösterir ve zararlıdır. Metaller; solunum yolu, besinler ve içme suları ile vücudumuza girerler. Doğal kaynaklar veya teknolojik etkenler sebebiyle, metallerle kirlenen toprakta yetişen bitkilerde metal birikimi olur. Çevre kirlenmesi sonucu metaller besin zinciri yoluyla insanlara ulaşmaktadır. Metalden yapılmış veya metal bileşik içeren besin kaplarından, metaller besine, besinden de insan vücuduna geçer. Zamanla ihtiyaç fazlası atılamayan metaller vücutta birikerek toksik etki yapmakta ve çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Dolayısıyla direk sağlınıza etki etmekte, yaşam kalitenizi düşürmektedir.

Kampanyalarımızı görmelisiniz...